Inicjatywa powołania przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego pochodziła od grupy okolicznych rybaków, którzy obawiali się rozwoju trudności związanych ze zbytem i przetwórstwem łowionych ryb. Przedsiębiorstwo "Rybak" Spółka Akcyjna ("Rybak S.A.") zostało zarejestrowane w dniu 14 lutego 1992 r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Podstawą rejestracji była Umowa zawiązania spółki akcyjnej oraz uchwalenie Statutu przez 25 akcjonariuszy - założycieli w dniu 23 stycznia 1992 r. w Kołobrzegu, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

Obecnie jest 2 akcjonariuszy.

W 2004 r. nastąpiła modernizacja zakładu w Unieradzu polegająca na dostosowaniu do wymagań obecnie stawianym zakładom przetwórstwa rybnego. Zakład uzyskał uprawnienia w zakresie produkcji produktów rybnych świeżych i mrożonych obejmującą etapy produkcji od przyjęcia surowca do dystrybucji wyrobu gotowego z przeznaczeniem na rynku UE i krajów trzecich. Posiadamy wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP.

W uznaniu dokonań w przetwórstwie śledzia bałtyckiego na cele konsumpcyjne, otrzymaliśmy z rąk Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni nagrodę specjalną "Złoty Śledź Bałtycki" podczas trwających targów Polfish 2007.