Przetwórstwo rybne

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

O nas

Inicjatywa powołania przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego pochodziła od grupy okolicznych rybaków, którzy obawiali się rozwoju trudności związanych ze zbytem i przetwórstwem łowionych ryb. Przedsiębiorstwo „Rybak” Spółka Akcyjna („Rybak S.A.”) zostało zarejestrowane w dniu 14 lutego 1992 r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Podstawą rejestracji była Umowa zawiązania spółki akcyjnej oraz uchwalenie Statutu przez 25 akcjonariuszy – założycieli w dniu 23 stycznia 1992 r. w Kołobrzegu, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

Obecnie jest 2 akcjonariuszy.

W 2004 r. nastąpiła modernizacja zakładu w Unieradzu polegająca na dostosowaniu do wymagań obecnie stawianym zakładom przetwórstwa rybnego. Zakład uzyskał uprawnienia w zakresie produkcji produktów rybnych świeżych i mrożonych obejmującą etapy produkcji od przyjęcia surowca do dystrybucji wyrobu gotowego z przeznaczeniem na rynku UE i krajów trzecich. Posiadamy wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP.

W uznaniu dokonań w przetwórstwie śledzia bałtyckiego na cele konsumpcyjne, otrzymaliśmy z rąk Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni nagrodę specjalną „Złoty Śledź Bałtycki” podczas trwających targów Polfish 2007.

Asortyment

Główna produkcja firmy to mechaniczna
obróbka wstępna śledzia.

Pozostała produkcja to ręczna
obróbka wstępna ryb:
• dorsz,
• szprot.

Produkowane asortymenty:
• filety ze śledzia,
• płaty śledziowe,
• tusze śledziowe,
• tusze śledziowe (rurka),
• filety z dorsza,

Cała produkcja i sprzedaż obejmuje ryby świeże w lodzie i mrożone.

Mrożenie następuje w komorze szokowej
( blok 10 kg)

lub w szafach do kontaktowego mrożenia
( blok 6 kg )

Komunikacja z akcjonariuszami

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 30.09.2020

Zarząd spółki Rybak S.A. z siedzibą w Unieradzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137615 (dalej „Spółka”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu dopełnienia obowiązków związanych z ich dematerializacją. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Unieradz 3, 78-123 Siemyśl, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 , w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 27.10.2020

Zarząd spółki Rybak S.A. z siedzibą w Unieradzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137615 (dalej „Spółka”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu dopełnienia obowiązków związanych z ich dematerializacją. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Unieradz 3, 78-123 Siemyśl, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 , w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 16.11.2020

Zarząd spółki Rybak S.A. z siedzibą w Unieradzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137615 (dalej „Spółka”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu dopełnienia obowiązków związanych z ich dematerializacją. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Unieradz 3, 78-123 Siemyśl, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 , w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 04.12.2020

Zarząd spółki Rybak S.A. z siedzibą w Unieradzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137615 (dalej „Spółka”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu dopełnienia obowiązków związanych z ich dematerializacją. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Unieradz 3, 78-123 Siemyśl, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 , w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 21.12.2020

Zarząd spółki Rybak S.A. z siedzibą w Unieradzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137615 (dalej „Spółka”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu dopełnienia obowiązków związanych z ich dematerializacją. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Unieradz 3, 78-123 Siemyśl, w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 , w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.